Papier plakken

Het grootste grove deel van de vormgeving is klaar... Het eerste papier is op de wagendelen geplakt.

Ook de Coters zijn druk in de weer met papier plakken.