Persbericht inzake coronavirus

Text...

Betreft: Persbericht Corso&Co inzake het coronavirus

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Winterswijk, 20-04-2020

 

Beste corso liefhebbers,

 

Het zal niemand ontgaan zijn dat we in bijzondere tijden leven op het moment. En nu het coronavirus de wereld in haar greep houdt, heeft dit ook invloed op onze geliefde hobby, het corso.

 

Om ons heen horen en lezen we allemaal de berichten uit andere corsoplaatsen; vele corso’s in het land hebben al laten weten de editie van dit jaar af te gelasten.

Er heerst op het moment dan ook een hoop onzekerheid omtrent het Winterswijks bloemencorso en hoe dit al dan niet door kan gaan. Dit is dan ook de reden dat wij op dit moment naar buiten komen met onderhavig bericht, waarmee
we - ondanks een nog steeds groot aantal onzekerheden - hopen iets meer duidelijkheid te scheppen in de situatie binnen onze corsogroep; Corso&Co.

 

In de afgelopen periode zijn er diverse (digitale) overleggen geweest met onder andere Vereeniging Volksfeest, andere bouwers van A- en B-wagens en uiteraard met mensen van onze eigen bouwploeg. 

 

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat het spannende tijden zijn en er veel zaken nog onzeker zijn. Zo is het nog niet duidelijk of, en in welke vorm het Winterswijks Volksfeest door zal gaan.

 

Voor ons als Corso&Co geldt helaas alleen dat wij niet deze besluiten af kunnen wachten, voordat wij zelf een beslissing maken over het investeren van tijd, geld en energie in een wagen.

 

Met de input vanuit de gevoerde gesprekken hebben wij als Corso&Co, met pijn in het hart, moeten besluiten dit jaar niet deel te zullen nemen aan het Winterswijks bloemencorso.

 

Het moge duidelijk zijn dat dit een besluit is waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan en dat ons veel moeite kost om te nemen. Maar we besluiten dit, wetende dat we het juiste doen in deze moeilijke tijden. 

Het feit dat we de gezondheid van onze bouwers niet kunnen garanderen staat daarbij voorop. Ook de geringe bouwtijd die ons nog rest - mocht er vanaf 1 juni weer gestart mogen worden - speelt hierin uiteraard een rol. Tevens is het wegvallen van de dahliaopbrengst, door de afgelasting van andere grote corso's, een belangrijke factor.

 

Uit alle gevoerde gesprekken blijkt gelukkig wel dat er in al die corsoharten een enorme drive zit om, indien de situatie dit toelaat, toch met zijn allen iets moois te doen. Wat dit precies gaat zijn en in welke vorm, is op dit moment moeilijk te zeggen. Mogelijkerwijs ontstaat de kans om dit jaar alle aandacht naar onze jeugd uit te laten gaan, doordat we geen
A-wagen bouwen.

Gezamenlijk met andere groepen is ook geopperd om eventueel - indien er sprake is van afgelasting van het corso - iets samen te doen voor de gemeenschap, door bijvoorbeeld plaquettes met dahlia's te maken voor bijvoorbeeld zorgcentra. Nogmaals, dit is speculeren en koffiedik kijken en we kunnen hier nu geen duidelijke uitspraken over doen. Feit blijft dat we wel heel graag iets willen doen om toch met z'n allen dat corsogevoel te hebben in augustus, mits de situatie dit toelaat. We hopen jullie hier later dan ook meer over te kunnen berichten.

 

Voor nu wachten we de verdere berichtgevingen af en we hopen jullie allemaal weer te zien zodra te situatie dit toelaat.

 

 

Met hartelijke groet,

 

Namens Stichting Corso&Co,

Peter ten Hagen en Jaap Wansink